Oncologische voetzorg en de oncologisch voetzorgverlener

 

Waarom een aandachtsgebied voor voetzorg bij oncologie?

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. De ziekte kanker en de behandeling ervan kunnen allerlei voetproblemen met zich meebrengen, zoals het hand-voetsyndroom, de hand-voet-huidreactie, overmatig eelt of nagelaandoeningen. Patiënten bezoeken daarom steeds vaker een voetzorgverlener voor de juiste zorg. Het aandachtsgebied oncologische voetzorg kan hierin voorzien.

Wat doet een oncologisch voetzorgverlener?

Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Wat is het doel van de voetzorg bij kankerpatiënten?

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.

Hoe maakt u een afspraak met een oncologisch voetzorgverlener?

De behandeling door een oncologisch voetzorgverlener kan pas plaatsvinden als het behandelend team hier (liefst schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. U kunt dit met de oncoloog of verpleegkundige bespreken. De NMMV heeft hiervoor eenvoudige verwijsformulieren ontwikkeld.
Zo weten u en de oncologisch voetzorgverlener zeker dat het veilig is om de voetbehandeling te ondergaan.

De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief behandeld wordt voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een behandeling oncologische voetzorg kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een oncologisch voetzorgverlener weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden.
Een oncologisch voetzorgverlener werkt volgens richtlijnen.

Waar vindt u een oncologisch voetzorgverlener in uw buurt?

Door op de kaart te klikken in uw regio, vindt u de oncologisch voetzorgverleners bij u in de buurt.
U kunt met hem/haar contact opnemen voor vragen en om, na toestemming van het behandelend team, een afspraak te maken.

casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-2-li-hand-hv-e2aa9f2d9a
casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-2-re-voet-bb54cb8235
casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-2-li-voet-e6ac0860f8
casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-2--li-hand-cf2a86ddc1
casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-1-li-222eb98a4c
casussen-OVV-20-05-2015-CWZ-mevrouw-1-7b3111a404